Restauratie
Restauratie is voor mij een van de boeiendste aspecten van mijn beroep. Het meewerken aan het in ere herstellen van eeuwenoude gebouwen geeft mij een enorme bevrediging. Het plezier is drieërlei. Eerst is er het plezier van het kappen zelf, het bewerken van de steen. Daarna is er de voldoening over de afgewerkte steen, het voltooide werk. En ten slotte, de euforie bij het zien van het gerestaureerde gebouw. Restauratie van gebouwen gebeurt vaak door oude, geërodeerde stenen uit het gebouw te verwijderen en te vervangen door nieuw gekapte stenen. Het vergt een hoge mate van technisch kunnen om de stenen zo nauwkeurig te kappen, dat ze weer hun plaats tussen de oude stenen kunnen innemen.
Guido van Vliet | Maurits Noëstraat 51 | 3050 Oud Heverlee | T/F +32 (0)16 473484 | info@guidovanvliet.be